Contributie 2017 Afdrukken
De tarieven voor 2017 zijn als volgt:

Contributie

Kaderleden

Inschrijfgeld*

Diplomazwemmen

€  340,00

€    18,00

€    10,00

€    18,00


 

Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december.

De contributie wordt geiind via automatische incasso.

Er mag gekozen worden tussen eenmalige of maandelijkse (10 termijnen) incasso.

 

*  Inschrijfgeld moet voldaan worden bij inschrijving