Aanpassing Contributiestructuur Hoogvliet 2010 PDF Afdrukken E-mail

Wij, de Watervrienden Rotterdam, hebben al vele jaren een lidmaatschapstructuur, die bestaat uit een contributie per jaar en een entree-bedrag dat wordt betaald bij elk bezoek aan het zwembad. Voor deze manier van contributie heffing is de functie van Badpenningmeester in het leven geroepen. De Badpenningmeester is verantwoordelijk voor de inning van de jaarlijkse contributie en het wekelijkse entree bedrag.

De afgelopen jaren is het zeer moeilijk gebleken om op deze manier onze vereniging voort te zetten. Door het niet frequent komen van onze leden zijn wij genoodzaakt onze contributie en entree op een andere manier te gaan innen.

 

Het afgelopen jaar is in Overschie een jaarcontributie ingevoerd, tot volle tevredenheid van zowel de vereniging als de leden.

 

Het bestuur heeft een voorstel gedaan op de Algemene Ledenvergadering om vanaf 2010 ook voor Hoogvliet een jaarcontributie te heffen. Deze jaarcontributie vervangt dan de contributie per jaar en entree per week.

De hoogte van de jaarcontributie voor 2010 wordt op de Jaarvergadering vastgesteld en zullen we rond de maand november bekend maken. De functie van Badpenningmeester komt dan te vervallen. De vergadering is hiermee akkoord gegaan.

 

De contributie kan in 1 keer of in 10 maandelijkse termijnen worden voldaan via automatisch incasso. In december zal via een brief worden aangegeven hoe en wanneer de betalingen gedaan kunnen worden.

 

Wij hopen met deze maatregelen een efficiëntere administratie te kunnen voeren en vragen uw begrip voor deze wijzigingen.

 

Met vriendelijke groet,

 

E.F.J. van den Heuvel

Penningmeester Watervrienden Rotterdam 
© 2009 Watervrienden Rotterdam | Template by vonfio.de
Copyright © 2018 Watervrienden Rotterdam. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software vrijgegeven onder de GNU/GPL Licentie.